แหล่งเรียนรู้ปีงบประมาณ 2565


แหล่งเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ  2565

     

                                                             ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  สแกน/คลิ๊ก                                                                         ประเมินแหล่งเรียนรู้  สแกน/คลิ๊ก


แหล่งเรียนรู้บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565          - น้ำมันหอมระเหยคือะไร

          - การสกัดน้ำมันหอมระเหย

          - Aromatherapy

          - ข้อควรระวังในการใช้น้ำมันหอมระเหย

          - คลายเส้นตึง ลดปวดเมื้อยด้วย 15 น้ำมันหอมระเหย

          - น้ำมันหอมระเหยที่ช่วยสู้หวัดแก้อาการคัดจมูก

          - บทความเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย

                    * บทความ 1

                    * บทความ 2

                    * บทความ 3

                    * บทความ 4

                    * บทความ 5