ร้องทุกข์


ร้องทุกข์ได้ที่นี่  คลิ๊ก

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยังไม่พบข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนม.ค.65ก.พ.65มี.ค.65เม.ษ.65พ.ค.65มิ.ย.65ก.ค.65ส.ค.65ก.ย.65ต.ค.64พ.ย.64ธ.ค.64

-
-
-
-