หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10/2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-09 17:36:29

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562