หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:12:04


บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพ#เครือข่ายสมาคม #นวดเพื่อสุขภาพ #สื่อการเรียนรู้