หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:09:43


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หมู่บ้านสระนา โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #สื่อการเรียนรู้