หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รับสมัครนักการตลาด SSRU
รับสมัครนักการตลาด SSRU

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:05:13

มีข่าวดีมาบอก ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า SSRU และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid -19 ที่สนใจโครงการสามารถกรอกใบสมัครได้ที่

1. https://forms.gle/zSz6qMxEyZWs2Bzs6

2.แสกน QR Code ตามรูป