Home > News > Events > รับสมัครนักการตลาด SSRU
รับสมัครนักการตลาด SSRU

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-06-11 12:37:57

มีข่าวดีมาบอก ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า SSRU และประชาชนทั่วไป ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid -19 ที่สนใจโครงการสามารถกรอกใบสมัครได้ที่

1. https://forms.gle/zSz6qMxEyZWs2Bzs6

2.แสกน QR Code ตามรูป