หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 15:03:57

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์