หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 15:43:11

ขอแจ้งขั้นตอนการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แบบยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มรภ.สวนสุนันทา

https://t.ly/KMX4u

**โดยประกาศนี้ มีผลเริ่มใช้ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

......................................................................

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0kFexfD7cAQoY3gryHB77oiQp3v2fCSRHtMUjqToQNA4YvQy1XViYVvh3xpPb69E3l