ผลการค้นหา : พระราชทานปริญญาบัตร

ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน ปี2562
ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระ ...
2019-08-08 16:08:33
นิติวิทยาศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
สาขานิติวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร. ณรงค์ กุลนิเทศ ประธานหลักสูตร ปร.ด. และ วท.ม. นิติวิท ...
2019-08-08 16:07:06