ผลการค้นหา : บริหารการพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ เข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
วันที่ 5 มกราคม 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบ ...
2022-01-19 13:51:19
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564  09:00-12:00 น. วิชา ...
2021-12-21 11:09:20
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564
การเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาโท วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564  13:00 - 16:00 น. วิ ...
2021-12-21 11:13:32
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางไขมุข หัตถการุณย์"
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางไขมุข  หัตถการุณย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2021-12-21 11:20:22
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางวรรณปรียา โลหะวัฒนะกุล"
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางวรรณปรียา  โลหะวัฒนะกุล  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญ ...
2021-12-21 11:35:59
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวธีร์ลดา ธีราวัชรเศรษฐ์"
ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นางสาวธีร์ลดา  ธีราวัชรเศรษฐ์  นักศึกษาหลัก ...
2021-12-21 11:42:22
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวปรมารัตน์ ดอนเส"
ขอแสดงความยินดีกับ  "นักศึกษา” นางสาวปรมารัตน์ ดอนเส  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษ ...
2021-12-21 12:05:08
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์"
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวเมธาวี  ธารดำรงค์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ...
2021-12-21 13:05:22
ขอแสดงความยินดีกับ นายสัมฤทธิ์ แซ่เจียง
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายสัมฤทธิ์  แซ่เจียง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2021-12-15 10:32:12