ผลการค้นหา : บริหารการพัฒนา

การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม ...
2020-09-16 11:38:14
การเรียนการสอนนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.ศรีป ...
2020-09-16 11:52:40
กิจกรรม Ph.D. สัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
กิจกรรม Ph.D. สัมพันธ์ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยรา ...
2020-09-16 11:46:33
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ "คุณมุกดา ผิวขำ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมุกดา ผิวขำ”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ ...
2020-09-16 13:20:20