หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุดิจิทัล (HIDA) บัณฑิตวิ ...
2022-11-30 15:15:48
การประชุมโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565   นางเกษรา บัวเล็ก  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเ ...
2022-11-29 11:51:07
การเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ...
2022-11-29 09:33:37
การประชุมโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565   นางเกษรา บัวเล็ก  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเ ...
2022-11-29 09:02:39
ประมวลภาพการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติประจำภาคเร ...
2022-11-26 11:35:27
กำหนดการและรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติ 2/2565
กำหนดการสอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติ 2/2565รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบ ...
2022-11-25 18:25:25
ข่าวย้อนหลัง