หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของราชการ
มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของราชการ     ว ...
2024-04-30 13:01:34
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ...
2024-04-30 13:04:16
เข้าร่วมการประชุมกรอบอัตรากำลังและข้อบังคับ ๔๒ (๖)
เข้าร่วมการประชุมกรอบอัตรากำลังและข้อบังคับ ๔๒ (๖)      วันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕ ...
2024-04-28 18:16:19
“ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567”
“ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 2567”วันที่ 4 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ ...
2024-04-28 18:13:55
“โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ในระดับบัณฑิตศึกษา”
“โครงการอบรมบทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา&rdq ...
2024-04-28 18:09:59
วันจักรี
วันจักรี6 เมษายน เป็นวันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงเสด็จปรา ...
2024-04-28 18:03:51
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 3/2566ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2567ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567ชำระ ...
2024-04-28 18:02:33
กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการ วันที่ 6-8 เมษายน 2567
ประกาศ!!!กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 6-8 เมษายน 2567และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 เม. ...
2024-04-28 18:01:01
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566 กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567ปร ...
2024-04-28 17:59:33
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระเจริญ๒ เมษายนวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบร ...
2024-04-28 17:58:04
ข่าวย้อนหลัง