หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ...
2022-12-02 11:53:49
ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิ ...
2022-12-02 11:33:57
ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อม ...
2022-12-02 11:03:30
การประชุมโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 1 ธันวาคม 2565  นางเกษรา บัวเล็ก  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเตรีย ...
2022-12-01 13:52:37
โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcom-Based Education (OBE)
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพ ...
2022-11-30 17:43:49
การประชุมโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565   นางเกษรา บัวเล็ก  หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเ ...
2022-11-30 16:27:16
ข่าวย้อนหลัง