หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ที่จะเริ่มใช้ใ ...
2023-10-02 13:56:00
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองและการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรรัฐประศานศาสตรมหาบัณ ...
2023-09-27 10:33:10
วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ปี และวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญร่วมง่าน “วันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 131 ...
2023-09-27 10:30:33
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับ ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับ ป.โท - ป.เอก สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (Tou ...
2023-09-27 10:27:11
กิจกรรม "อบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ ๑” โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
กิจกรรม "อบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ ๑” ...
2023-09-27 10:24:34
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok ภายใต้หัวข้อ "LIFE CHANGE ชีวิตที่เปลี่ยนไป"
ขอเชิญร่วมประกวดคลิปสั้นเพื่อเผยแพร่ผ่านแอปพลิเคชัน Tiktok ภายใต้หัวข้อ "LIFE CHANGE ชีวิตที่เป ...
2023-09-27 10:11:20
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University ➡วิสัยทัศน์ ➡พันธกิจ➡อัตลักษ ...
2023-10-04 09:50:22
ประชุมปรึกษาหารือกับภาคีเครือข่าย... #ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และ ทีมงาน IDG Thailand Creator Hub
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖  บัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ...
2023-09-22 09:07:02
สำรวจห้องเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom)
สำรวจห้องเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom) วันที ...
2023-09-21 09:50:08
เอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
เอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา  ...
2023-09-20 10:06:44
ข่าวย้อนหลัง