Home > News
News

กิจกรรม Virtual Run สวนสุนันทา 84 ปี วิ่งขยี้โควิด
โควิดมาระลอก 3 แล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ มาร่วมวิ่งไปกับพวกเราได้ ในกิจกรรม Virtual Run ...
2021-05-11 11:33:38
การเรียนการรสอนออนไลน์ โดย google meet
บรรยากาศการเรียนการรสอนออนไลน์ โดย google meet วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. หัวข้อ &quo ...
2021-05-11 11:27:39
โครงการสัมมนาด้านการสื่อสาร นักศึกษาปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2563
หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญฟังการบ ...
2021-05-11 11:20:50
การเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลลา 09.30 - 15. ...
2021-05-11 11:14:47
ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ฉบับที่ 12
ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคต ...
2021-05-11 11:07:01
การเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลลา 09.30 - 12. ...
2021-05-11 10:56:00
การเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยโปรแกรม google meet วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลลา 09.30 - 15. ...
2021-05-11 10:50:09
โครงการอบรม "ตำรับอาหารชาววังสไตล์ร่วมสมัย"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม "ตำรับอาหารชาววังสไตล์ร่วมสมัย" ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ...
2021-05-11 10:44:25
Archive News