หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
แจ้งเวลาทำการช่วงปิดภาคเรียน : สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๔-๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๖สำ ...
2023-11-03 10:30:12
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2566 ...
2023-11-17 15:31:43
ประกาศ!! ปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศ!! ปิดลานจอดรถบริเวณหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 18-23  พฤศจิกายน 2566 เนื่องในกิ ...
2023-11-15 11:08:58
เรียนคณะที่ใช่ ยังไงก็ปัง !! @SSRU
เรียนคณะที่ใช่ ยังไงก็ปัง !! @SSRUเพราะอนาคตคุณอยู่ที่เรา....แล้วพบกันที่งาน  SSRU Open house 2 ...
2023-11-15 11:02:02
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร รองคณ ...
2023-11-15 10:55:43
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖๖วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เว ...
2023-11-15 10:33:32
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎ ...
2023-11-13 16:50:54
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพันเอกคมกฤช คชรักษา (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "พันเอกคมกฤช คชรักษา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2023-11-13 16:48:52
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เ ...
2023-11-13 16:46:33
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘ ...
2023-11-13 15:59:22
ข่าวย้อนหลัง