หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุม "จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗"
วันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุม "จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศา ...
2023-06-09 14:40:57
????นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ได้แล้วนะ!!
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาออนไลน์ได้แล้วนะ!! สามารถทำตามขั้นตอน การชำระเงินง่าย ...
2023-06-09 14:38:37
อ่าน - เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง #ลูกพระนาง งานนี้ไม่ผิดแน่ ????
อ่าน - เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง#ลูกพระนาง งานนี้ไม่ผิดแน่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำ ...
2023-06-09 14:36:47
สมัครด่วน!!! ท่านที่สนใจทำงานวิจัยด้านภาษาเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ค่ะ
สมัครด่วน!!!   ท่านที่สนใจทำงานวิจัยด้านภาษาเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษา โดย ...
2023-06-09 14:35:01
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย ...
2023-06-07 15:24:25
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์
โครงการช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมสานสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-06-07 15:22:16
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕  ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู ...
2023-06-07 15:19:39
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Cr. ...
2023-06-07 15:18:13
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
ประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ วันศุกร์ที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓ ...
2023-06-02 18:12:22
พิธีถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีถวายพระพรชัยมงมล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีวันที่ ๒ ม ...
2023-06-02 18:10:44
ข่าวย้อนหลัง