หน้าหลัก > ข่าว > การรับสมัคร
การรับสมัคร

กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2565
กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565และรายงานตัวนักศึกษได้ที่ ...
2022-06-28 13:43:41
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู ปีการศึกษา 2565
วิธีการเข้าสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่าน Google meetรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกา ...
2022-06-18 09:17:17
Link สัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564
Link สัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564วันเสาร ...
2022-03-19 14:11:43
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565
สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/วิธีการสมัคร คลิ๊ก21 มีนาคม - 24 พฤษภาคม 2565การร ...
2022-03-25 10:30:54
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2564 ...
2022-03-17 14:41:38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564กำหนดการและค่าธรรมเนียมขั้นตอน ...
2021-11-18 11:36:40
ข่าวปัจจุบัน