Home > News > New Student Admission
New Student Admission

List of eligible applicants for graduate study 2/2019 semester
List of eligible applicants for graduate study 2/2019 semesterกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระด ...
2020-01-13 09:54:39
List of eligible test for 2/2019 semester
List of eligible test for 2/2019 semesterสรุปผู้สมัคร ห้องสอบสัมภาณ์ ...
2020-01-13 09:55:07
Name list of eligible candidates for graduate study Semester 1/2019 (2nd round)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2)ประกาศรายชื ...
2019-09-10 15:14:53
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ...
2019-07-10 11:16:02
Name list of eligible candidates for entrance examination to graduate study Semester 1/2019 (2nd round)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2) ด ...
2019-09-10 15:15:40
Admission 1/2019
Process: Admission (ONLINE)CLICK Admission ONLINEContact 021601174 # 18Admission 1/2019 ...
2019-08-06 14:45:16
Current News