หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาทบทวนและปรับยอดประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมพิจารณาทบทวนและปรับยอดประมาณการงบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ...
2023-11-01 11:04:10
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุล ...
2023-10-25 15:02:30
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริ ...
2023-10-25 15:00:22
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)รศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิท ...
2023-10-25 14:58:28
กิจกรรม "Art of Postmodernism" (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์)
กิจกรรม "Art of Postmodernism" (สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์) ประมวลภาพกิจกรรม "A ...
2023-10-25 14:55:41
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) สำนักงานศาลร ...
2023-10-25 14:53:55
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำ ...
2023-10-19 14:48:35
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "Art of Postmodernism"
ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ "Art of Postmodernism" นำเสวนาโดย คุณ ส ...
2023-10-19 14:38:33
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันบริจาคเลือด
ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันบริจาคเลือด ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ ...
2023-10-19 14:31:59
ประชุมบุคลากรประจำสาขาวิชาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมบุคลากรประจำสาขาวิชาจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของบัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลั ...
2023-10-19 14:27:11
ข่าวย้อนหลัง