หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗
ประมวลภาพการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป ...
2024-07-09 17:39:23
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2024-07-02 20:22:37
กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
กำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษาใหม่  ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 บ ...
2024-07-02 20:19:09
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา “reg.ssru.ac.th”
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา “reg.ssru.ac.th”แ ...
2024-07-02 20:17:44
ประชุมติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน)
ประชุมติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๙ เดือน) วัน ...
2024-07-02 20:16:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาล ...
2024-07-02 20:13:44
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗       วันที่ ๑๕ มิถุนา ...
2024-06-15 14:32:52
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA&n ...
2024-06-15 14:31:25
ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประชุมชี้แจงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา &nbs ...
2024-06-15 14:29:19
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗บั ...
2024-06-14 11:28:08
ข่าวย้อนหลัง