หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ ...
2021-10-27 11:50:53
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. หัวข้อ “อรรถปริ ...
2021-10-27 11:44:51
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน
ขอแสดงความยินดีกับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldquo ...
2021-10-27 11:19:53
ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต
ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต Li Ran Niran ผู้จัดการโครงการ BIOFIN Biofin Thailand ประ ...
2021-10-27 11:14:08
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสต์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ ประจำองค์กรขึ้นให ...
2021-10-27 10:47:44
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ...
2021-10-27 10:38:19
ขอแสดงความยินดีกับ พันเอก ธนวัชระ วิเศษศรี
ขอแสดงความยินดี กับ “นักศึกษา” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldqu ...
2021-10-18 22:20:30
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล
ขอแสดงความยินดี กับ “อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา “ดร ...
2021-10-18 22:15:50
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
ขอแสดงความยินดี กับ “ศิษย์เก่า” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา &ldq ...
2021-10-18 22:11:22
ทุน "ปรัชญาไทย"
ทุน "ปรัชญาไทย" รับสมัครบุคคล เข้ารับทุนการศึกษา เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรศ ...
2021-10-18 22:06:52
ข่าวย้อนหลัง