หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเ ...
2020-10-21 10:51:02
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีม ...
2020-10-21 09:55:46
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีม ...
2020-10-21 09:34:59
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ...
2020-10-21 09:29:42
8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ ‘พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์’
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (ประสูติ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้ ...
2020-10-08 11:04:05
บัณฑิตวิทยาลัยเตรียมความพร้อมการสร้างสื่อมัลติมีเดีย
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทำการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อเ ...
2020-10-08 10:24:40
ข่าวย้อนหลัง