หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณสุธีธ์ มั่งมี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดี"คุณสุธีธ์ มั่งมี”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพั ...
2021-01-12 13:37:10
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ผ่าน ...
2021-01-12 10:27:32
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณกิตติ สัตรัตน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดี"คุณกิตติ สัตรัตน์”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2020-11-12 15:47:07
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ คุณโมรยา วิเศษศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดี"คุณโมรยา วิเศษศรี”นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2020-11-12 15:46:06
ข่าวย้อนหลัง