หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายประกิต จิรสกุลปีติ
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นายประกิต จิรสกุลปีติ การค้นคว ...
2017-12-12 15:57:16
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นายชานนท์ รังสีสวัสดิ์ นายศรัณย์ กร ...
2017-12-12 14:04:29
กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2560
กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา 2-2560 ...
2017-12-12 14:00:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...
2017-12-14 09:55:19
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ น.ส.ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ วิทยา ...
2017-11-28 14:58:55
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการดำเนินงานแสวงหาเครือข่าย บัณฑิตวิทยาลัย ประชุม ครั้งที่ 1/2561 โด ...
2017-11-28 14:49:51
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2560 โดยมี ...
2017-11-28 08:54:47
ข่าวปัจจุบัน