หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลั ...
2019-05-15 15:58:42
ยิ่งเล็กยิ่งดี หมดยุคคนดัง อยากปังต้อง Micro Influencer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรจินดา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2019-05-15 15:58:18
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารพร้ ...
2019-08-09 11:19:48
บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร
วันที่ 27 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA, DBA) และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การส ...
2019-05-15 15:57:30
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สา ...
2019-05-15 15:56:54
ข่าวปัจจุบัน