หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยปิดทำการวันเสาร์-วันอาทิตย์
www.grad.ssru.ac.thwww.ssru.ac.th#บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ปิดเทอม #gr ...
2023-04-07 18:45:53
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาววิภาพร บึงลี (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาว วิภาพร บึงลี  "   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ส ...
2023-04-07 15:29:15
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาว ชุติปภา ทะสะภาค (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ"นักศึกษา" นางสาว ชุติปภา ทะสะภาค นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุ ...
2023-04-07 13:24:16
ติดตามเลขพัสดุ
ติดตามเลขพัสดุได้ที่https://www.jtexpress.co.th/J&TExpressJ&TExpress ...
2023-04-07 13:58:21
บันทึกการนำเสนอการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5
บันทึกการนำเสนอการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 ...
2023-04-05 15:14:01
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite โดย ...
2023-03-16 11:46:56
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite โดย ...
2023-03-16 11:44:41
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ พ.ต.ท.ก้องพบ ม่วงกุล (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับ  พ.ต.ท.ก้องพบ ม่วงกุล  นักศึกษา รุ่นที่ 18 ผ่านการสอบป้องกันการค้น ...
2023-03-14 16:18:14
ข่าวปัจจุบัน