หน้าหลัก > กิจกรรม

วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า 1/2563 ที่หลักสูตร
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า 1/2563 ที่หลักสูตร ...
10 ส.ค. 63
วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 1/2563
วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 1/2563 ...
30 ส.ค. 63
วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียน 1/2563
วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียน 1/2563
31 ส.ค. 63
แก้ไข I ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 3/2562
แก้ไข I ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 3/2562
2 ต.ค. 63
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2563
25 ต.ค. 63
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
20 พ.ย. 63
ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://reg.ssru.ac.th/
ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://reg.ssru.ac.th/ ...
30 พ.ย. 63
กิจกรรมย้อนหลัง