หน้าหลัก > กิจกรรม > วิชาการ

แก้ไข I ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 3/2562
แก้ไข I ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 3/2562
2 ต.ค. 63
ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 (ผ่านหลักสูตร)
ยื่นคำร้องขอสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 (ผ่านหลักสูตร) ...
16 ต.ค. 63
ผ่านหลักสูตร
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2563
25 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ ...
13 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯและสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลฯและสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 ...
18 พ.ย. 63
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
20 พ.ย. 63
สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563
สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 ...
28 พ.ย. 63
ตรวจสอบผลการเรียน 1/2563 ที่ http://reg.ssru.ac.th/
ตรวจสอบผลการเรียน 1/2563 ที่ http://reg.ssru.ac.th/ ...
30 พ.ย. 63
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
4 ธ.ค. 63
ประกาศผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563
ประกาศผลสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 2/2563 ...
21 ธ.ค. 63
กิจกรรมย้อนหลัง