ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนท ...
2023-06-21 16:13:48
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่ ...
2022-10-26 14:06:56
คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี​
คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ดร.มาธุสร แข็งขัน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำร ...
2022-10-26 14:03:03
ขอแสดงความยินดี​แก่​ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา​
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอ ...
2022-10-21 16:25:47
เตรียมจัดผ้าป่าการศึกษา ระดมทุนหนุนนักศึกษาขาดแคลน พร้อมสัญจรศูนย์ฯ ระนอง
กรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทา เตรียมจัดผ้าป่าการศึกษา ระดมทุนหนุนนักศึกษาขาดแคลน พร้อมสัญจรศูนย์ฯ ระนอง ...
2022-09-19 10:46:13