ผลการค้นหา : บริหารการพัฒนา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ ...
2019-05-15 15:55:58
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของคุณวิชิต สุรดินทร์กูร นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณวิชิต  สุรดินทร์กูร"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ...
2019-02-08 16:14:44
ภาพการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของคุณนลินี วชิรานุกูล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณนลินี  วชิรานุกูล"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2019-02-08 16:17:00
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของคุณสุรชัย จันทรโรจน์วานิช
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสุรชัย จันทรโรจน์วานิช"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากา ...
2019-02-04 10:51:11
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์คุณมนตรี อิฐวรากร
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณมนตรี อิฐวรากร" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบ ...
2019-02-04 10:56:20
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง ที่ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ...
2019-02-04 10:59:22
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เปิดเรียนวันแรก ภาคเรี ...
2019-01-16 09:39:39