หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเบลาลุส
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิท ...
2023-09-20 09:40:13
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖วันที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจ ...
2023-09-14 10:50:58
กิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ
กิจกรรมอบรม "น้ำคือชีวิต น้ำเพื่อชีวิต น้ำเพื่อชุมชน" เป็นปฏิบัติการนักจิตอาสาสู่การจัดการ ...
2023-09-14 10:49:29
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร ...
2023-09-14 10:47:21
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวล ...
2023-09-14 10:45:44
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2566ระดับ ป.โท- ป.เอก สาขานิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเ ...
2023-09-14 10:43:09
ติดตามเลขพัสดุ
ติดตามพัสดุได้ที่ https://flashexpress.com/เอื้องอรุณ อ่อนทุม           &nb ...
2023-09-11 08:47:29
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "การวิจัยและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสู่ความยั่งยืน"
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ "การวิจัยและนวัตกรรมในยุคดิจิทัลสู่ความ ...
2023-09-07 14:32:34
สาขาภาษาศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย
สาขาภาษาศาสตร์  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แ ...
2023-09-07 14:11:19
ประกาศรับสมัครอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญา เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ รุ่นที่ 1
โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสัง ...
2023-09-07 14:02:36
ข่าวย้อนหลัง