หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ (รูปแบบ Online)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ (รูปแบบ Online)บัณฑิตวิทยาลัย &n ...
2024-03-24 10:37:04
โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ หลักสูตร "TQA Internal Organization Assessment รุ่น ๒"
โครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ หลักสูตร "TQA Internal Organization Assessment รุ่น ๒& ...
2024-03-24 10:34:45
ประชุมติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
ประชุมติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฎิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) วัน ...
2024-03-24 10:30:33
รับสมัครนักศึกษารอบ 1/2567 ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา
รับสมัครนักศึกษารอบ 1/2567 ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด่วนรั ...
2024-03-24 10:28:02
โครงการอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ" รุ่นที่ ๓
โครงการอบรมอาสานักฟังสุขภาวะทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย อยู่สบาย ตายสงบ" รุ่นที่ ๓ รอง ...
2024-03-24 10:25:59
ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)วันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗  ร ...
2024-03-24 10:23:04
ประชุมหารือการต่อสัญญา MOU ระหว่าง GRAD SSRU กับ Graduate School of Business Universiti Sains Malaysia
ประชุมหารือการต่อสัญญา MOU ระหว่าง GRAD SSRU กับ Graduate School of Business Universiti Sains Malays ...
2024-03-24 10:20:40
โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา ...
2024-03-24 10:17:04
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗วันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. บ ...
2024-03-24 10:14:33
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์นักศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 3/2566
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์นักศึกษารายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 3/2566 ...
2024-03-19 14:45:05
ข่าวย้อนหลัง