หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วันที่ 4 ธันวาคม 2662 เวลา 8.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบด ...
2019-12-04 10:49:41
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการใช้ I-THESIS
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร ...
2019-12-03 14:58:42
SSRU Open House 2019 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดงาน SSRU Open House 2019 ระดับปริญญาตรี * สมัค ...
2019-12-03 09:14:32
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองค ...
2019-11-27 12:41:21
บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการ ...
2019-11-27 09:34:55
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019" 15 พฤศจิกายน 2562
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019" เมื่อวันที่ 15 ...
2019-11-19 09:53:18
***เราเลิกกันเถอะ !! SSRU “SAY NO” SINGLE USE PLASTIC***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนคุณเลิกรับพลาสติก (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)ด้วยแอปพลิเคชั่นเกมสะสม ...
2019-11-19 09:37:13
ข่าวย้อนหลัง