หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณชลิดา พันธ์กระวี
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณชลิดา พันธ์กระวี"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหา ...
2020-01-27 09:25:37
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของคุณอำนาจ สายฉลาด
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอำนาจ สายฉลาด"นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2020-01-27 09:20:35
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณพจนา มาโนช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณพจนา มาโนช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศา ...
2020-01-09 17:42:27
ข่าวย้อนหลัง