หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่23 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
 นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา รุ่นที่23 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออน ...
2022-12-17 15:11:16
นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
 นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์วันที่ ...
2022-12-16 14:19:18
???? นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์
 นักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบออนไลน์วันที่ ...
2022-12-16 14:17:24
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาไทย-จีน หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ผ่านระบบ Online และ Onsite ณ ห้อง 2154
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบป้องกันว ...
2022-12-04 08:52:31
ข่าวย้อนหลัง