หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คุณพจนา มาโนช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณพจนา มาโนช นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศา ...
2019-11-27 09:30:35
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครง ของ "คุณภูสิทธ์ ภูคำชะโนด"
ขอแสดงความยินดีกับ "คุณภูสิทธ์ ภูคำชะโนด" นักศึกษาปริญญาเอก ที่ได้ผ่านการสอบเค้า ...
2018-07-16 15:23:17
ข่าวย้อนหลัง