หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นางสาววรกานต์ ทรัพย์เสริมทวี และนางสาวอรณิชา วงค์ศา
วันที่ 23 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นางสาววรกานต์ ทรัพย์เสริมทวี และนา ...
2018-04-20 10:48:13
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไปนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
วันที่ 22 มีค 2561 ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกา ...
2018-04-20 10:46:12
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จัดอบรมภาษาที่ 3 หลักสูตรภาษาจีนวิชาการ
วันที่ 17 มีนาคม 2561 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา จัดอบรมภาษาที่ 3 หลักสูตรภาษาจีนวิชาการ ภาคเ ...
2018-04-20 10:44:29
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เยี่ยมชม มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท มยช.
วันที่ 17 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.เคิร์ก เพอร์สัน นำนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (Linguistics)บัณฑ ...
2018-04-20 10:42:42
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
วันที่ 20 มีค 2561 ดร.กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร ...
2018-04-20 10:40:14
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไปนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
วันที่ 19 มีค 2561 ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ประธานหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึก ...
2018-04-20 10:37:29
ภาพการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 "Local & Global Sustainability: Meeti ...
2018-03-22 09:26:55
ประชาสัมพันธ์งาน “สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โครงการพี่ส่งน้อง
ประชาสัมพันธ์งาน “สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน จัดขึ้นวันที่ 22 เม ...
2018-03-13 11:38:10
ข่าวปัจจุบัน