หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ สมาคมสถาบันอ ...
2024-02-14 08:57:07
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2566 ...
2023-11-17 15:31:43
ลิงค์ห้องสัมภาษณ์นักศึกษา และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2566
อัพเดท 10/11/2566  ลิงค์ห้องสอบสัมภาษณ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคเรียนที่ 2/2566 ...
2023-11-10 12:11:21
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
สนใจสมัครเรียน  ✅ ปริญญาโท  ✅หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต✅ ปริญญาเอก✅ หลักสูตรบริหารธุรกิ ...
2023-10-19 14:55:51
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำ ...
2023-10-19 14:48:35
ใช้รหัสผ่านเดียวเข้าถึงทุกระบบ! ลดความยุ่งยากด้วย Single Sign-On (SSO)
ใช้รหัสผ่านเดียวเข้าถึงทุกระบบ! ลดความยุ่งยากด้วย Single Sign-On (SSO) คุณเคยลืมรหัสผ่านหรือต้องจดจำ ...
2023-10-18 15:26:11
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ ...
2023-10-18 15:22:47
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ ...
2023-10-18 15:21:22
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รุ่นที่ 1
หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลียข้อพิพาท พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร ...
2023-10-18 15:18:46
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนักฟังสุขภาพทางปัญญาเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้ายรุ่นที่สอง
โครงการศูนย์พอเพียงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมใน ...
2023-10-18 15:16:44
ข่าวปัจจุบัน