ติดต่อเรา


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก แขวง/เขต ดุสิต กทม. 10300

โทร. +6621601174-75

Fax: +6621601177

E-Mail: grad@ssru.ac.th

facebook: GRAD SSRU

Line ID: @qjj6001j


แผนที่การเดินทาง

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย