หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน (สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน (สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-01-24 11:22:05

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน ว่าที่มหาบัณฑิต ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ได้รับรางวัลครูดีและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เนื่องในวันครู ประจำปีพุทธศักราช 2566 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU