หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-01-24 11:13:44

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite โดยอาจารย์ ดร.กัญญรัชการย์ เลิศอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ณ ห้อง 2143 และ ห้อง 2144 อาคารศรีจุฑาภา

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU

#บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา