หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-01-24 11:11:49

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา ประธานสาขาฯ/อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 2143 และ ห้อง 2144 อาคารศรีจุฑาภา

????www.grad.ssru.ac.th

????www.ssru.ac.th

#gradssru

#ssru

#บัณฑิตวิทยาลัย 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา