หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ คุณอรจิรา แก้วสว่าง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ คุณอรจิรา แก้วสว่าง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:02:46

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณอรจิรา แก้วสว่าง”

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง " ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น (Shopee) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU