หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ"คุณสรณ์พิจักษณ์ มีนิล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ"คุณสรณ์พิจักษณ์ มีนิล” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:15:31

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณสรณ์พิจักษณ์ มีนิล”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU