หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-08-31 15:36:49

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" 

บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริการการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเตรียมสำหรับการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis) ในปีการศึกษา ๒๕๖๖  ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Cr. กาญจนา เบ้าศรี /ถ่ายภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #สวนสุนันทา