หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-30 14:52:24

บรรยากาศการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 แบบออนไลน์

ภาพเพิ่มเติม http://tiny.cc/hzq5tz