หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗
โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:27:30

โครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการทำบุญสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๗  โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองในวาระแห่งการเริ่มต้นปีใหม่ไทยด้วยสิ่งดีงาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร.๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #สงกรานต์2567

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02jTGgGM1LfQi2ow8zEvCtpAbZkeTaR9BBckXP5kRRg2gf1LGEXwc3UpFowcqutpkTl