หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัขญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัขญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-04-30 13:25:00

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัขญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

✅เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2567

????ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึง 9 มิถุนายน 2567

สมัครเข้าศึกษา คลิก➡ https://admission.ssru.ac.th/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก https://grad.ssru.ac.th/th/news/view/09032567

หรือโทร. 02-1601174 ต่อ 20 หรือ 0818742288 (ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา)

______________________________________________

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #chm

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0yMThbfMoKXHyFZM44MU8yhmJkBbbXmj1vrPXf34c9yot4NKAT4sV2QBRhccLoz6ml