หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-03-30 10:18:57

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ อยู่ยั่งยืน มหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ที่ได้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 

สนใจสมัครเรียนปริญญาโท - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 160 1403  #MBA #GRADSSRU #SSRU