หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565
ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-12-28 09:28:47

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5366670430050208/5366664223384162/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th