หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:12:08

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. หัวข้อ “อรรถปริวรรตในปรัชญา ศาสนา และจริยศาสตร์ ” โดย ผศ.(พิเศษ)ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5137403666310220/5137401806310406/

www.philosophy.grad.ssru.ac.th

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th