หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต
ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:13:27

ขอขอบคุณ แขกรับเชิญ คุณนิรันดร์ นิรันดร์นุต Li Ran Niran ผู้จัดการโครงการ BIOFIN Biofin Thailand ประจำ UNDP Thailand ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยเรื่อง นวัตกรรมทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ ในรายการ รักเมืองไทย ทางช่อง TNN2 ซึ่งเป็นงานกลุ่มของนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ติดตามชมรายได้ได้เร็วๆ นี้ครับ

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5137333429650577/5137333159650604/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th