หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:14:54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  http://www.rmutcon.org หรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4681 - 5 Email : ird@rmutt.ac.th

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5137245466326040/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th