หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารศูน
ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารศูน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-07-27 10:39:31

ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔

https://grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th