หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-27 15:58:57

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอแบบเปล่า หรือรูปแบบโปสเตอร์ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถส่งผลงานได้ที่ www.psuedconference.org และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 9th PSU Education Conference (online): A Better Change in Higher Education for Future Economy

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/4374911215892806/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th