หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น 24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาจีน รุ่น 24 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-27 10:44:09

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 24 ทางออนไลน์

ภาพเพิ่มเติม Click