หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-27 10:36:49

วันที่ 15 มกราคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ซึ่งเจ้าภาพร่วมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Universiti Sains Malaysia and Guangxi University of Chinese Medicine

การประชุมวิชาการในครั้งนี้มี ผู้ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ จำนวนทั้งสิ้น 79 บทความ แบ่งเป็นระดับชาติ 62 บทความ และระดับนานาชาติ 17 บทความ โดยเป็นการนำเสนอแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Google Meet จำนวน 8 ห้อง ได้แก่ งานวิจัยระดับนานาชาติ 1 ห้อง งานวิจัยกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ฯ 3 ห้อง งานวิจัยกลุ่มวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง งานวิจัยกลุ่มการศึกษา 1 ห้อง และงานวิจัยกลุ่มบริหารธุรกิจ 1 ห้อง

ภาพเพิ่มเติม Click